top of page
Search

Behandeling van astma met acupunctuur


Astma is een chronische ziekte van de luchtwegen. Er zijn veel mensen met astma. Elk jaar zijn er ongeveer een half miljoen mensen die de huisarts bezoeken voor astma klachten. Bij kinderen komt het ook veel voor, 7% van de jeugd in de leeftijd van 7 tot 20 jaar heeft astma. Het is de meest voorkomende chronische aandoening bij kinderen. Wat zijn de symptomen van astma? Astma kun je herkennen aan de volgende symptomen:

 • benauwdheid

 • piepend geluid bij het ademen (vooral als je uitademt).

 • hoesten vooral 's nachts.

 • periodes van veel hoesten en slijm.

 • vermoeidheid, omdat ademen veel moeite kost.

 • minder fit: bewegen en sporten houdt u minder lang vol.

Het is belangrijk dat iedereen deze symptomen leert herkennen in het geval van een noodsituatie. Bij iemand met een eerste astma aanval wordt het namelijk niet altijd herkent als een astma aanval. Wat gebeurt er in de longen bij astma? Als je inademt gaat er lucht je longen in. Deze lucht komt via verschillende buisjes in je longen terecht Deze buisjes horen wijd genoeg te zijn zodat de lucht er goed doorheen kan. Om de buisjes heen zitten spieren welke zorgen voor samentrekking en ontspanning van deze longbuisjes. Bij astma is er veel ontsteking en raken de longen overgevoelig voor prikkels. Als er een bepaalde prikkel is (bijvoorbeeld pollen) kunnen de spieren rond de buisjes gaan samentrekken. Door het samentrekken van de spieren vernauwen de longbuisjes en krijg je het benauwd.

Niet alleen het samentrekken van de spieren zorgt voor vernauwing. Het slijmvlies aan de binnenkant van de longbuisjes is namelijk ontstoken en door de ontsteking ontslaat er veel slijm. Dit slijm zorgt ervoor dat de buisjes vol raken met slijm en vernauwen waardoor er minder lucht naar binnen kan komen.

Wat doe je bij een astma-aanval? Astma kan levensbedreigend zijn. Het rode kruis heeft de volgende richtlijnen:

 • Bel of laat 1-1-2 bellen bij hevige kortademigheid en pijn op de borst of veel bloed ophoesten.

 • Indien een slachtoffer met astma bekend is en medicijnen krijgt met behulp van een inhalator, help het slachtoffer dan. Laat het slachtoffer altijd zelf zijn medicijnen toedienen en doe dit nooit op eigen initiatief.

 • Neem contact op met de huisarts bij een astma-aanval of wanneer de medicijnen niet helpen of niet voorhanden zijn.

 • Voorkom paniek.

 • Zoek samen met het slachtoffer naar de meest geschikte houding.

 • Blijf bij het slachtoffer tot er weer sprake is van een normale ademhaling.

Wat kan acupunctuur doen voor astma? De traditionele Chinese geneeskunde heeft al duizenden jaren ervaring met het behandelen van longaandoeningen. Ook astma is met acupunctuur te behandelen. De Chinese geneeskunde heeft zijn eigen visie op het ontstaan van astma. De theorieën welke de Chinese geneeskunde heeft ontwikkelt zijn heel anders dan deze van de moderne wetenschap. Het positieve effect van acupunctuur bij astma is echter ook door middel van wetenschappelijk onderzoek aangetoond. Minder symptomen en betere kwaliteit van leven In een studie uit 2017 gepubliceerd in the Journal of Alternative and Complementary Medicine, kregen patiënten met allergische astma 15 acupunctuur behandelingen voor drie maanden. Bij de patiënten was er een duidelijke verbetering in symptomen en kwaliteit van leven vergeleken met de patiënten welke alleen een reguliere behandeling kregen. [1] Acupunctuur zorgt voor een sterker immuunsysteem en minder ontsteking In een andere studie werd gekeken naar het effect van 12 acupunctuur behandelingen bij astma. De symptomen verbeterde en er was een meetbaar positief effect op het immuunsysteem. Er was een opmerkelijke verhoging in de hoeveelheid lymfocyten (cd3+ en cd4+ cellen) en een afname van cytokinen (welke ontsteking veroorzaken). [2] De afname van Interleukin 6 (IL-6) door acupunctuur welke verschillende studies hebben aangetoond is voornamelijk van belang. Te veel IL-6 kan ontsteking veroorzaken en chronische ontsteking is het keurmerk van astma. Acupunctuur kan dus volgens wetenschappelijk onderzoek ontsteking verminderen door de hoeveelheid IL-6 in het lichaam te verminderen. [3] De visie van de traditionele Chinese geneeskunde op astma In de TCM wordt astma xiao chuan genoemd. Dit zijn twee samengevoegde termen. Xiao met xiao wordt bedoeld: piepende ademhaling en een versnelde ademhaling. Chuan Chuan betekent "hijgen". Hieronder valt ook: moeite met ademhalen, ademen met open mond, optrekken van schouders bij ademhaling en moeite om te liggen door ademtekort.

Dit kan zowel acuut zijn als chronisch. Qi van de longen moet dalen Om verschillende redenen kan er "chuan" ontstaan. Een belangrijke oorzaak is een probleem in de daling van de long qi. Volgens de Chinese geneeskunde moet de qi van de longen dalen. Als de qi van de longen goed daalt is er een normale ademhaling. Als de qi van de longen echter niet goed daalt veroorzaakt dit echter hoesten en moeite met ademhalen. Acupunctuurpunten om qi te laten dalen verschillende acupunctuurpunten worden in de praktijk gebruikt om qi te laten dalen en het gevoel van benauwdheid te verbeteren. Long-7 Lieque 列缺Het zevende punt van de longmeridiaan wordt gebruikt om qi te laten dalen. De Chinese naam lieque betekent een gebroken sequentie. Dit is een oude benaming voor een bliksemschicht. Het is vernoemd naar een bliksemschicht omdat het bij het prikken een elektrisch gevoel geeft maar ook omdat het een zwaar en drukkend gevoel op de borst kan ophelderen. Zoals een bliksemschicht de hemel openbreekt klaart door het prikken van dit punt het borstgebied op. Het is nuttig bij longproblemen maar ook bij griep. Bij griep kan het helpen om de "wind koude" welke het lichaam heeft aangevallen te verdrijven.

Long 6 Kongzui 孔最

Long 6 Kongzui is een punt welke voor acute astma aanvallen geprikt kan worden. Het maakt niet uit wat de precieze oorzaak ervan is, dit punt kan bij alle acute longproblemen met hoesten en benauwdheid geprikt worden. (dit is geen vervanger voor medicatie, neem altijd een inhaler mee in geval van nood)

Long 5 尺泽 chize en extra punt Dingchuan (M-BW-1)

Long 5 wordt voornamelijk gebruikt als er ook slijm is in de longen en Dingchuan is een extra punt speciaal voor astma aanvallen. In de acupunctuurpraktijk wordt per geval gekeken welke acupunctuurpunten het meest geschikt zijn. Heeft u astma en bent u benieuwd wat acupunctuur voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op. Referenties: [1] https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/acm.2016.0357 [2] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11152056/ [3] https://www.hindawi.com/journals/ecam/2019/9580670/

83 views0 comments

Comments


bottom of page